قوانین حفظ حریم شخصی

 

وبسایت متعهد به حفظ حریم خصوصی کاربران خود میباشد:

در زمان استفاده از وبسایت ممکن است برخی اطلاعات شخصی کاربر در سایت ذخیره شود این اطلاعات شامل موارد زیر میباشد:

اطلاعات شخصی کاربر که در هنگام ثبت نام ارائه میدهد

آی پی کاربر

اطلاعات حساب بانکی کاربر که در هنگام درخواست جایزه ارائه می دهد

اطلاعات و مدارکی که سایت از کاربر درخواست مینماید

 

طبق قوانین حفظ حریم خصوصی وبسایت تمام اطلاعاتی که توسط وبسایت از کاربران جمع آوری میشود مانند آی پی ها و شماره کارتهای بانکی و اطلاعات شخصی نزد سایت محفوظ می باشد و به هیچ عنوان به هیچ نهاد یا وبسایت یا مرکز دیگری ارائه نمیگردد.

همچنین طبق قوانین وبسایت اطلاعات شخصی یک کاربر به کاربر دیگری ارائه نمیگردد حتی اگر این کاربر از اعضای خانواده کاربر مذکور باشد.