راهنمای مسابقات تکی و ترکیبی

نکته 1: مسابقات تکی پس از پایان مسابقه محاسبه شده و جوایز واریز میشود. ولی در خصوص برخی شرطهای نیمه این محاسبه بعد از پایان نیمه اول انجام میشود.

نکته 2: در مسابقات ترکیبی نحوه محاسبات مسابقات در فرم ترکیبی به صورتی است که اگر در فرم شما به اولین بازی باخت برسد کل فرم را بازنده اعلام کرده و بقیه بازیها را محاسبه نخواهد کرد . بنابراین چنانچه در فرم خود بازی باخته دارید ممکن است برخی بازیها محاسبه نشده باقی بمانند.

نکته 3: جوایز بازیها به قسمت صندوق جایزه در بالای صفحه کنار موجودی حساب واریز میشود و سابقه واریز جوایز نیز از قسمت سابقه حساب صندوق جایزه قابل مشاهده است.

نکته 4: در مسابقات ترکیبی کاربر باید همه انتخابها را درست ثبت کرده باشد تا جایزه به وی تعلق بگیرد حتی اگر یک بازی اشتباه باشد فرم کاربر بازنده میشود، همچنین در مسابقات ترکیبی ضریب کل فرم که بالاتر از 100 باشد همان 100 محاسبه میشود و ضریب بالاتری برای کاربر محاسبه نمیشود.

نکته 5: تمام ضرایب سایت هر 2 دقیقه در مسابقات تکی و ترکیبی بروزرسانی میشوند. بنابراین امکان تغییرات کم یا بسیار زیاد ضرایب با نزدیکتر شدن به زمان بازی وجود دارد و فرم هر کاربر با ضریبی که انتخاب کرده است محاسبه میشود، پس از ثبت فرم امکان تغییر یا لغو فرم ثبت شده به هیچ عنوان وجود ندارد.

مسابقات تکی و ترکیبی در حقیقت شرط بستن و پیش بینی نتیجه مسابقه قبل از شروع مسابقه با توجه به گزینه ها و آپشنهایی که سایت ارائه داده است، می باشد و با شروع مسابقه این شرطها و آپشنها از سایت برداشته میشوند و با پایان مسابقه فرمها بررسی میشوند و در صورت برنده شدن کاربر جوایز به وی تعلق میگیرد.

آپشن یا شرطهای هر بازی به چه معنی است: هر بازی تعدادی شرط یا آپشن مشخص دارند که بنا به تعریف این آپشنها امکان برد یا باخت وجود دارد مثلا اگر شما شرط برد تیم میزبان را انتخاب کنید شرط شما زمانی برنده است که تیم میزبان برنده شود و هر نتیجه دیگری بجز برد میزبان منجر به باخت شرط شما میشود. شرطهای مختلف یا آپشنهای مختلف هر ورزش و هر مسابقه در قسمت قوانین و تعاریف مسابقات تکی و ترکیبی قرار داده شده است که میتوانید مطالعه بفرمایید

ضریب چیست: ضریب هر شرط عددی هست که توسط سایت ارائه میگردد و این عدد یک عدد جهانی میباشد که در تمام سایتهای مشابه نیز تقریبا به همین میزان میباشد. هر چه ضریب کمتر باشد احتمال برد آن گزینه بیشتر است و هر چه ضریب بالاتر برود احتمال باخت بیشتر میشود. این ضریب در صورت برنده شدن کاربر در مبلغی که کاربر بر روی شرط قرار داده است ضرب شده و جایزه کاربر را مشخص میکند. ضریب هر بازی با توجه به سابقه بازیهای رو در روی تیمها، قدرت تیم، وضعیت فعلی تیم و عوامل دیگر، توسط کارشناسان تهیه میشوند و در اختیار وب سایتها جهت ارائه به کاربران قرار میگیرند. سایت وین پارس نیز طبق قرادادی که با یکی از این ارائه دهندگان ضرایب دارد این ضرایب را دریافت کرده و مستقیما در اختیار کاربر قرار میدهد. ضرایب هر 2 دقیه در سایت بروز میشوند و امکان تغیر ضرایب وجود دارد، فرم هر کاربر با ضریبی که شرکت کرده است محاسبه میشود و پس از ثبت امکان لغو فرم یا تغییر ضریب کاربر در فرم وجود ندارد.

مسابقه تکی چیست: در مسابقه تکی شما یک گزینه یا شرط را انتخاب کرده و در آن شرکت میکنید و سیستم سایت همان گزینه را برای شما محاسبه میکند و در صورت برنده شده جایزه به شما برای ان مسابقه تعلق میگیرد. مسابقات تکی مستقل از یکدیگر هستند و هر فرم مستقل از دیگری بررسی میشود. شما میتوانید در یک بازی در گزینه های مختلف آن و شرطها و آپشنهای مختلف آن بطور همزمان شرکت کنید و تمام شرطهای شما مستقل محاسبه میشوند و به ازای هر شرطی که برنده شوید به شما با توجه به ضریب آن گزینه یا شرط جایزه تعلق میگیرد.

مسابقات ترکیبی چیست: در مسابقات ترکیبی شما چندین گزینه یا شرط را با هم انتخاب میکنید و ضریب تمام این شرطها در هم ضرب میشوند و یک ضریب کلی برای فرم شما ایجاد میشود این ضریب کلی در مبلغی که شما بر روی فرم خود در قالب سقفهای ارائه شده، قرار میدهید ، ضرب میشود و مبلغ جایزه شما مشخص میشود ولی فرم شما در صورتی برنده میباشد که هیچ بازی از بازیهای انتخابی شما در فرم بازنده نباشد، در صورتی که حتی یک مسابقه یا شرط بازنده باشد کل فرم شما بازنده میشود. مسابقات ترکیبی به کاربران این اجازه را میدهد تا با مبلغ کم مبالغ بالا برنده شوند، چرا که ضرایب در هم ضرب میشوند و ضریب بزرگی را بوجود می آورد

در این مسابقات  مبلغ شما در ضریب اعلام شده برای هر گزینه یا ضریب کل فرم ترکیبی ضرب شده و جایزه شما مشخص میشود. این جایزه کل مبلغی هست که به شما تعلق میگیرد و مبلغ دیگری به شما تعلق نمیگیرد ومبلغ جایزه به حساب جایزه شما واریز میشود. مثلا اگر شما مبلغ 100 هزارتومان بر روی یک گزینه با ضریب 1.8 قرار دهید یا ضریب کل فرم ترکیبی شما 1.8 باشد در صورت برنده شدن مبلغ 1.8x100000=180000 یا صد و هشتاد هزارتومان به شما جایزه تعلق میگیرد و تنها این مبلغ به شما تعلق میگیرد. در صورت بازنده شدن هیچ مبلغی به شما تعلق نمیگیرد. بجز مواردی که نیم برد یا نیم باخت باشند که طبق قوانین مربوطه که در صفحه قوانین و تعاریف مسابقات تکی و ترکیبی آورده شده است، اقدام میگردد.

برای شرطبندی زنده مطابق زیر عمل نمایید:

برای شرکت در مسابقات تکی و ترکیبی یا پیش بینی قبل از بازی از قسمتهای زیر میتوانید ورزش مورد نظر خود را انتخاب کرده و به صفحه انتخاب لیگها بروید:

 

 

پس از انتخاب ورزش مورد نظر خود در صفحه بعدی لیگهای مورد نظر خود را انتخاب کنید شما میتوانید در این صفحه لیگها را بر اساس زمان آغاز فیلتر کنید یا بر اساس لیگ و یا زمان آغاز سورت یا مرتب سازی نمایید. برای مرتب سازی و فیلتر کردن از قسمت بالای صفحه استفاده کنید ، پس از انتخاب لیگها و تنظیمات مورد نظر خود بر روی مشاهده کلیک کنید تا به صفحه بازیها بروید.

نکته اول: در حالت مرتب سازی بر اساس لیگ تمام بازیهای متعلق به یک لیگ بدون توجه به زمان آغاز آن در یک گروه قرار میگیرند ولی در حالت مرتب سازی بر اساس تاریخ و ساعت بازیها به ترتیب نزدیک ترین زمان شروع قرار میگیرند.

نکته دوم : در حالت نمایش بر اساس همه که بصورت پیش فرض میباشد تمامی مسابقاتی که در سایت قرار دارند نمایش داده میشود و این مسابقات ممکن است متعلق به حتی یک ماه آینده باشند بنابراین اگر دوست ندارید در مسابقات با زمان شروع بیش از یک یا دو روز شرکت کنید حتما گزینه یک روز را انتخاب کنید زیرا بعد از شرکت کردن در مسابقه به هیچ عنوان امکان لغو یا تغییر بازی وجود ندارد و باید تا زمان برگزار شدن بازی و درج نتیجه صبر کنید.

 

 

در صفحه بعدی لیگهای انتخابی شما به ترتیبی که انتخاب کرده اید مشاهده میشوند، ما در اینجا مرتب سازی بر اساس لیگ را انتخاب کردیم که تمام بازیهای متعلق به یک لیگ در یک گروه قرار بگیرند.

 

 

1 – ساعت و تاریخ شروع بازی

2 – نام تیمها که در فارسی میزبان در سمت راست و میهمان در چپ و در انگلیسی برعکس میباشد

3 – ضرایب مربوط به آپشن برنده بازی که در فارسی از راست به چپ 1 به معنی برد میزبان و X به معنی مساوی و 2 به معنی برد میهمان میباشد

4 – آپشنها یا سایر شرطها

5 – تحلیل رو در رو که اطلاعاتی از بازیهای رو در روی تیمها میدهد همچنین با کلیک کردن روی نام هر تیم  یا هر بازیکن در صفحات اطلاعات مربوط به آن تیم یا بازیکن نیز قابل مشاهده میباشد.

 

پس از زدن کلید شرطهای اضافه سایر شرطهای آن بازی در زیر هر بازی نمایش داده میشود. شما میتوانید شرطهای اضافی هر بازی را ببندید و شرطهای اضافی بازی دیگر را باز کنید.

 

هر بار که شما شرطی را انتخاب میکنید شرطهای مربوطه وارد سبد انتخابهای شما میشوند

 

در سبد انتخابها شما میتوانید از بین دو گزینه تکی و ترکیبی هر کدام را که مایل هستید انتخاب کنید فقط دقت کنید که در مسابقات ترکیبی از هر بازی یک گزینه میتوان انتخاب کرد و اگر از یک بازی چند گزینه انتخاب کنید سیستم اجازه ثبت به شما نمیدهد و مواردی که از یک بازی در سبد قرار گرفته اند را با رنگ قرمز نمایش میدهد.

شما میتوانید سبد انتخاب را در دو حالت ثابت یا متحرک قرار دهید با کلیک بر روی علامت گیره کاغذ که در بالای سبد انتخابها تعبیه شده است در حالت متحرک بخصوص وقتی با موبایل کار میکنید وضعیتی بهتر برای کار کردن با سبد به شما میدهد چون همراه با بالا پایین رفتن شما در صفحه سبد ثابت است ولی در حالت ثابت سبد نیز با بالا پایین رفتن شما در صفحه نمایش بالا پایین میرود

 

در مسابقات تکی شما میتوانید هر بازی را تک تک ثبت کنید یا چند بازی را انتخاب کنید و با هم ثبت نمایید. اگر چند مسابقه در سبد انتخاب شما در قسمت تکی وجود داشته باشد و شما همه آنها را با هم ثبت کنید به صورت مستقل بصورت تکی با شماره سریال مستقل ثبت میشوند ولی شما باید برا هر مسابقه مبلغ را جداگانه در کادر مربوطه وارد کنید و دقت کنید باید سقفهای مبلغ و جوایز را رعایت کنید برای مشاهده سقفهای مسابقات تکی یا ترکیبی مکان نما یا موس خود را بر روی علامت کنار تکی یا ترکیبی نگه دارید تا سقها به شما نمایش داده شوند .

 

اگرمبلغ شما یا مبلغ جایزه شما در محدوده سقف مشخص شده نباشد سیستم به شما پیغام خطا ارسال میکند

اگر مسابقات در قسمت ترکیبی سبد انتخاب شما قرار داشته باشند و شما گزینه ثبت را بزنید مسابقه بصورت ترکیبی برای شما ثبت میشود وهمه بازیها بصورت بازیهای یک فرم در نظر گرفته میشوند ولی توجه کنید که از یک بازی تنها یک شرط میتواند در فرم ترکیبی شما باشد و حداقل 3 و حداکثر 20 بازی باید انتخاب کنید و سقفهای مسابقات ترکیبی را نیز رعایت فرمایید.

پس از ثبت فرم پیام موفقیت آمیز بودن به همراه شماره سریال فرم برای شما نمایش داده میشود.

همچنین برای پیگیری وضعیت مسابقاتی که شرکت کرده اید از منوی کاربری به قسمت سابقه مسابقات تکی یا ترکیبی خود مراجعه کنید تا وضعیت فرمها و شرطها خود را مشاهده نمایید.

نکته مهم در مسابقات ترکیبی نحوه محاسبات مسابقات در فرم ترکیبی شما میباشد. دقت کنید سیستم به صورتی است که اگر در فرم شما به اولین بازی باخت برسد کل فرم را بازنده اعلام کرده و بقیه بازیها را محاسبه نخواهد کرد . بنابراین چنانچه در فرم خود بازی باخته دارید ممکن است برخی بازیها محاسبه نشده باقی بمانند.

 

راهنمای سابقه مسابقات

مسابقات تکی

از قسمت "حساب من" وارد سابقه مسابقات تکی شوید. توجه کنید سابقه مسابقات تکی پیش از بازی و تکی در پیش بینی زنده برای راحتی کاربران در سایت از هم تفکیک شده اند، بنابراین دقت نمایید که به قسمت صحیح مراجعه کنید

 

شماره یک مشخص کننده تعداد نمایش در صفحه میباشد و بوسیله شماره 2 میتوانید به صفحات قبلی بروید.

تمام عنوان ستونها بطور واضح مشخص میباشند و توضیحات اضافی لازم نمیباشد تنها در خصوص شرطهایی که دارای عدد شرط میباشند مثل بالای 3.5 گل ، در جدول بصورت مجزا قرار داده شده اند به اینصورت که در انتخاب کاربر "بالای" نوشته شده و در عدد شرط "3.5"  شرطهایی هم که عدد شرط ندارند بصورت خط تیره مشخص شده اند، ستون وضعیت جایزه وضعیت فعلی را نمایش میدهد که در چه وضعیتی میباشد آیا محاسبه شده یا اگر شده برنده بوده یا بازنده یا حالتهای دیگر.

 

سابقه مسابقات ترکیبی:

از قسمت "حساب من" وارد سابقه مسابقات ترکیبی شوید. توجه کنید سابقه مسابقات ترکیبی پیش از بازی و ترکیبی در پیش بینی زنده برای راحتی کاربران در سایت از هم تفکیک شده اند، بنابراین دقت نمایید که به قسمت صحیح مراجعه کنید

 

توضیحات ستونها کاملا واضح میباشند تنها توجه کنید ضریب کل ضریب کل فرم شما میباشد و این ضریب در محاسبات جایزه چنانچه برنده شوید و بالاتر از 100 باشد طبق قوانین سایت همان 100 محاسبه خواهد شد. برای مشاهده جزییات فرم خود بر روی علامت مثبت در ستون مشاهده جزییات کلیک کنید:

 

نکته  در خصوص ضریب اصلاح شده : این ضریب در اکثر حالتها برابر با ضریب اصلی میباشد ولی در حالتهایی مانند نیم برد یا نیم باخت ضریب اصلی تغییر خواهد کرد مثلا در حالت نیم باخت ضریب شما نصف میشود و در ضریب اصلاح شده قرار میگیرد و در حالت نیم برد ضریب بر دو تقسیم میشود و در حالت لغو بازی یا برگشت شرط ضریب اصلاح شده عدد 1 خواهد بود، این موارد در قسمت قوانین و تعاریف مسابقات تکی و ترکیبی و زنده وجود دارد و شما در خصوص شرطهایی که دارای حالتهای نیم برد یا نیم باخت یا برگشت شرط هستند باید این صفحه را بدقت مطالعه کنید و با اطلاع کامل از قوانین مربوطه در مسابقات شرکت فرمایید.